گالری 2 ◂ سید اصغر سعادت میرقدیم
سید اصغر سعادت میرقدیم- قم- منزل یکی از دوستان لاهیجانی در شهرک پردیسان قم_1388